Naše sídlo

ASTELA, s.r.o.
Pražská 11, 811 04 Bratislava

Fakturačné údaje:
IČO: 47533773
DIČ: 2024031812

Bankový účet:
4020534948/7500
IBAN: SK57 7500 0000 0040 2053 4948
SWIFT: CEKOSKBX

Kontaktujte naše obchodné oddelenie

Kontaktujte naše obchodné oddelenie pre vypracovanie cenovej ponuky presne pre Vaše potreby.

T: 0914 330 836
E: astela@astela.sk
http://www.astela.sk

Adresa